Eventy to jedna z najciekawszych form, jakie oferuje nam public relations. Przemy?lane i efektownie zorganizowane wydarzenie specjalne, daje mo?liwo?? dotarcia do szerokiej rzeszy potencjalnych klientów, kontrahentów i dziennikarzy.

W ramach proponowanych przez Agencj? PR4You dzia?a? oferujemy:

  • kompleksow? obs?uga wydarze? promocyjnych;
  • organizacj? imprez jubileuszowych, drzwi otwartych, wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych etc.;
  • przygotowanie konferencji prasowych, briefingów i imprez dla dziennikarzy;
  • obs?uga fotograficzna wydarze?.