Opracowanie całościowej strategii komunikacji Państwa firmy, to klucz do sukcesu. Specjalnie z myślą o profilu działalności Państwa firmy, stworzymy kompleksowy projekt działań obejmujących określenie grup docelowych, głównych kanałów komunikacji i ich optymalnych narzędzi, a także zaproponujemy niestandardowe rozwiązania wspomagające osiągnięcie założonych celów.

Działania Agencji PR4You skupiają się w szczególności na:

  • wskazaniu najważniejszych celów komunikacji i skutecznych narzędzi jej prowadzenia;
  • zintegrowaniu działań z zakresu PR, marketingu i promocji;
  • określeniu harmonogramu działań;
  • budowaniu marki lub zmianie wizerunku;