24/08/2015


Tego w Poznaniu jeszcze nie by?o. Przy sklepie IKEA powsta? pierwszy profesjonalny parking dla psów.  To unikalna inicjatywa nawet na skal? naszego kraju. Parking to specjalna strefa, w której czworonogi mog? bezpiecznie odpocz?? i zaczeka? na w?a?cicieli robi?cych zakupy. To wyj?tkowe miejsce, w którym najlepszy przyjaciel cz?owieka znajdzie cie?, wod?, bud? i kawa?ek trawnika. Ka?de cztery ?apy z pewno?ci? to polubi?.
 

Pozna? daje kosza odpadom

10/06/2013


Jak poradzi? sobie z segregacj? odpadów? Na to pytanie mo?na by?o znale?? odpowied? na pozna?skim Starym Rynku. Na zlecenie  IKEA Pozna? zaprosili?my lokalne media na konferencj? prasow?: „Pozna? daje kosza odpadom”. W czasie spotkania, w specjalnie zaaran?owanym na t? okazj? pawilonie mo?na by?o zobaczy? „zrównowa?on? kuchni?” z funkcjonalnymi rozwi?zaniami do wygodnego i prostego segregowania odpadków. Konferencja prasowa by?a pierwszym dniem dzia?ania „zrównowa?onej kuchni” i jednocze?nie zaproszeniem dla poznaniaków, by w?a?nie od kuchni zobaczyli jak mo?e wygl?da? segregowanie odpadów.Bimba jakiej w Poznaniu nie by?o

30/08/2012


Na zlecenie IKEA Pozna?, Agencja PR4You zaprosi?a pozna?skich dziennikarzy na przeja?d?k? bimb? jakiej w stolicy Wielkopolski jeszcze nie by?o.  W ?rodku siedzenia obszyte tkaninami, w oknach zas?onki, wsz?dzie poduszki i pledy, a do tego prawdziwe  fotele. Wszystko to sprawi?o, ?e zorganizowana konferencja odby?a si? w i?cie przytulnej i domowej atmosferze. Tak zaaran?owan? bimb? IKEA Pozna? chcia?a uczci? otwarcie trasy tramwajowej na Franowo, daj?c tym samym sygna?, ?e tramwaj do IKEA ju? jest! Agencja PR4You odpowiedzialna by?a za dzia?ania media relations w zwi?zku z akcj? promocyjn?.
?apiemy Dobr? Energi? Wiatru

18/06/2012


Na zlecenie Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relations, Agencja PR4You zaj??a si? dzia?aniami media relations w ramach obchodów ?wiatowego Dnia Wiatru w Poznaniu. W czasie happeningu „?apiemy Dobr? Energi? Wiatru”, zorganizowanym na pozna?skim Starym Rynku rozdano kilkaset dzieci?cych wiatraczków. Zorganizowana w njawi?kszych miastach Polski akcja stanowi?a apel o lepsze wykorzystanie wiatru jako ?ród?a energii odnawialnej, niewyczerpalnej i nie emituj?cej CO2.

Godzina dla Ziemi w IKEA Pozna?

02/04/2012


Kiedy 31 marca 2012 r. w Poznaniu i 40 innych polskich miastach na licznych budynkach o 20.30 symbolicznie zgas?y ?wiat?a w ramach akcji Godzina dla Ziemi, grupa klientów IKEA Pozna? zasiad?a do ekologicznej kolacji. Przy blasku lampionów i wygaszonym o?wietlaniu sklepu laureaci ekologicznego konkursu uczcili Godzin? dla Ziemi. Agencja PR4You by?a tam razem z nimi.


26/01/2012Na zlecenie IKEA Pozna? zorganizowali?my konferencj? prasow? w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. Podczas tego wydarzenia przekazane zosta?o kilkaset maskotek b?d?cych darem serca Poznaniaków.  Akcja zbierania zabawek odby?a si? w ramach kampanii  „1 euro to maj?tek”, organizowanej przez firm? IKEA.  Mali pacjenci osobi?cie podzi?kowali za podarowane pluszaki. Rado?? dzieci by?? nie do opisania.?niadanie Prasowe dla PSEW

16/11/2011


Na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej zorganizowali?my ?niadanie prasowe w pozna?skim Hotelu Mercure. Przy wspólnym stole przedstawiciele PSEW i mediów ze stolicy Wielkopolski mieli okazj? porozmawia? na temat perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej w tym regionie.