Sytuacja kryzysowa może przydarzyć się nawet w najlepszym przedsiębiorstwie. I choć sam kryzys to nagłe i często nieprzewidziane wydarzenie, które może stanowić zagrożenie dla pozycji Państwa firmy, to jednak można się na niego przygotować. Dobrze zarządzany kryzy ze sprawną komunikacją ogranicza straty do minimum. W ramach naszych działań,

Agencja PR4You oferuje:

  • opracowanie programu kryzysowego dla Państwa firmy, uwzględniającego możliwe niekorzystne dla przedsiębiorstwa wydarzenia;
  • przygotowanie księgi zarządzania kryzysowego (Q&A); - szkolenia dla przedstawicieli firmy z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • opracowanie materiałów dla mediów w związku z zaistniałą sytuacją;
  • przygotowanie planu rehabilitacji Państwa firmy po zaistniałym kryzysie.